יום שישי, 31 באוגוסט 2018

פורסם דוח הכנסות והוצאות מלכ"רים 2017-2015

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה לפני מספר ימים את הדוח השנתי שלה ביחס להכנסות והוצאות מלכ"רים 2017-2015.

מהנתונים עולים מספר נתונים מעניינים לגבי שנת 2017.

ראשית, סך התוצר שמפיקים מלכ"רים למשק הישראלי עומד על סכום של 74.1 מיליארד ₪ שהם 5.8% מהתוצר כולו.

שנית, היקף משרות השכיר במסגרת מלכ"רים עמד בשנה זו על 494,000 משרות שהם 13.7% מהיקף כל המשרות במשק;

שלישית, הכנסות כלל המלכ"רים בישראל בשנה זו עמדו על סך של 152.9 מיליארד ₪ בהתאם לחלקות המקורות הבאה:

50.3% העברות ממשלה
34% מכירת שירותים
8.3% תרומות מחו"ל
6.7% תרומות מהארץ
0.7% הכנסות מריבית.

תחום הפעילות אשר זכה להיקף הגדול ביותר של העברות ממשלה הוא תחום הבריאות (61%)


תחום הפעילות אשר זכה להיקף הגדול של תרומות מהארץ ומחו"ל היה תחום הרווחה (28%)

לפרטים נוספים ולעיון בדו"ח, להלן קישור להורדה מאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.