יום רביעי, 19 ביוני 2019

צעדים ראשונים למייסדי עמותות - מה עושים כשפותחים עמותה?

יזמים חברתיים רבים מקימים עמותות או חברות לתועלת הציבור כדי לקדם את מטרות המיזם. אולם לאחר שלב רישום התאגיד, וכדי שהארגון יתחיל בפעילותו, הוא נדרש לבצע עוד מספר משימות שיאפשרו לו לקדם את מטרותיו. יזמים רבים נתקעים בשלב הזה ולא מבצעים את הנדרש, עובדה שגורמת לעיכוב בפעילות הארגון. מדריך זה נועד לסייע לאותם יזמים להסתדר באותם שלבים ראשונים. 

1. האם יש לכם 7 חברים בעמותה/7 בעלי מניות?

המספר 7 הוא מספר הקסם. פקודת מס הכנסה קובעת כי כדי שעמותה תקבל סטטוס של מוסד ציבורי (סטטוס שמאפשר לה להינות מפטור ממס הכנסה) היא צריכה, בין היתר למנות 7 חברים. המשמעות בעמותה היא שחובה כי האסיפה הכללית תמנה לכל הפחות 7 חברים. בחל"צ המשמעות שחייבים להיות מינימום 7 בעלי מניות.


2. אימוץ תקנון מצוי עם שינויים

ככל שעמותה או החל"צ כפופים לתקנון מצוי - חובה לבדוק שהתקנון אומץ עם השינויים המבוקשים על ידי רשם העמותות ורשות המסוי. חשוב לציין, אימוץ תקנון בלי השינויים המבוקשים לא יאפשר פתיחת תיקי מס - ובהתאם לא יאפשר ביצוע פעילות כלכלית בעמותה.

3. בחירת ועד מנהל וועדת ביקורת

בעמותה מייסדי העמותה הינם הוועד המנהל הראשון שלה. המייסדים נחשבים גם חברי עמותה - כלומר חברים באסיפה הכללית של העמותה, וגם חברים בוועד המנהל. יחד עם זאת, בישיבה הראשונה לאחר ההתאגדות, צריכה האסיפה הכללית להתכנס ולבחור הן ועד מנהל והן ועדת ביקורת. כל אחת מהוועדות צריכה למנות לכל הפחות שני חברי עמותה. ככל שרוצים שישבו בני משפחה בקרבה ראשונה בוועד, הם צריכים להיות מיעוט (כלומר אם הוועד מונה 5 אנשים, 2 מתוכם יכולים להיות בני משפחה; 7 אנשים - 3 בני משפחה וכיוצא באלה). חברי אסיפה כללית לא יכולים בו זמנית להיות חברים גם בוועד המנהל וגם בוועדת הביקורת. בני משפחה לא יכולים לכהן במקביל גם בוועד מנהל וגם בוועדת ביקורת.


4. מינוי מורשי חתימה

הוועד המנהל בישיבתו הראשונה צריך לקבל מספר החלטות. הראשונה שבהן היא למנות את האנשים שיתחייבו בשם העמותה. בהתאם להנחיות רשות התאגידים, חובה כי בכל עמותה יהיו שני מורשי חתימה לפחות, אשר חתימתם, בצירוף חותמת העמותה, תהווה תנאי ליצירת ההתחייבות.

5. פתיחת חשבון בנק

הוועד המנהל נדרש לאשר את סניף הבנק בו יפתח החשבון. 

6. פתיחת תיקים במס הכנסה ובמע"מ

הוועד המנהל נדרש לאשר פתיחת תיקים ברשויות המס והמע"מ. חשוב להזכיר כי אם העמותה מתכוונת להעסיק עובדים היא צריכה לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה. 

7. הנפקת פנקס קבלות

לא לשכוח שכאשר מקבלים תשלום צריך להנפיק קבלה. אז אנא תדאגו לתכנה להדפסת קבלות וניהול חשבונות או לפחות לפנקס חשבונות ידני כדי שתוכלו להנפיק קבלות כשצריך.

8. אישור על תחילת פעילות

כולם מכירים את האישור ניהול תקין שניתן על ידי רשם העמותות. אישור זה ניתן לאחר שנתיים של פעילות והוא מקנה לארגון את הזכות ליהנות מקציבי ציבור, בין אם מרשויות המדינה, בין אם מרשויות מקומיות ובין אם מתאגידים סטטוטורים. יחד עם זאת, לא רבים יודעים כי בעבור שנה של פעילות, ועם הגשת הדוחות בפעם הראשונה, מוציא רשם העמותות "אישור על תחילת פעילות". אישור זה לעיתים יכול לסייע בקבלת תקציבים, תמיכה לא כספית או הקצאת מבנים מרשויות ציבור.

9.  מתי יש חובה למנות רואה חשבון לעמותה?

חוק העמותות מבקש להקל על עמותות חדשות. עמותות עם תקציבים נמוכים לא נדרשות להעסיק רואה חשבון מבקר, ויכולות להגיש את הדוחות הכספיים השנתיים שלהם שלא באמצעות שיטת החשבונאות הכפולה. יחד עם זאת, עמותה שיש לה היקפים כספיים נכבדים, צריכה לשקול להעסיק רואה חשבון. רואי החשבון מנוסים בטיפול בעמותות ובהתמודדות עם רגולציה, ופעמים רבות הם יכולים לפתור בעיות לפני שהם מתרחשות. בכל מקרה, קיימת חובת העסקת רואה חשבון מבקר לעמותות שמחזור פעילותם עולה על 1.1 מיליון ש"ח.

10. עמותה חייבת מנכ"ל?


התשובה היא שלילית. בעמותה הוועד המנהל הוא הגוף שמנהל את הארגון. מוסדות החובה הם האסיפה הכללית, הוועד המנהל וועדת הביקורת. מנכ"ל לא מופיע ברשימה זו. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה